1. สิ่งแรกที่ทำต้องผูกเบอร์เข้ากับ twitter setting ปกติของเราก่อนถึงจะสร้าง application ได้
  2. เข้า https://apps.twitter.com/ และ Create New App ขึ้นมา และกรอกเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น
  3. ใน Application settings ตรง Access level ให้เลือกเป็น Read and write เพื่อให้เรา send tweet ได้
  4. แถบ Key and Access Token ให้กดปุ่ม generate ขึ้นมา

โดยของที่จำเป็นทั้งหมดที่ต้องใช้มี 4 ตัวคือ consumer key, consumer secret, access token
และ access token secret

Read More